Videos hướng dẫn Phân biệt Tinh dầu thông đỏ chính phủ

  • Dấu chứng nhận nguyên liệu loại A (có 4 loại ABCD)
  • Thành phần nguyên liệu thông đỏ chính phủ có ghi rõ 3 thành phần
  • Chứng nhận vỏ thực vật của viên thông đỏ
  • Dòng chữ ổn định tiểu đường cấp phép bởi FDA Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *